Aanmelding

Na aanmelding via de website, zie button aanmelden, krijgt u per mail een bevestiging van aanmelding.

Uw peuter komt dan op de wachtlijst te staan.

Wanneer uw peuter kan worden geplaatst zal de peuteradministratie telefonisch contact met u opnemen.

De peuteradministratie bespreekt met u de dagdelen, de startdatum en de ouderbijdrage.

U ontvangt via de post de plaatsingspapieren. Wij willen u vragen deze ingevuld mee te nemen naar de peuterstartgroep voor het kennismakingsgesprek.

De pedagogisch medewerker zal voor de startdatum contact met u opnemen voor een kennismakingsgesprek.

Alle ouders ontvangen na plaatsing een contract van ons via de mail.

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Dan heeft u dit contract nodig om de toeslag aan te vragen.
In dit contract staan het aantal uren, de uurprijs en het LRK nummer van de locatie.

Met deze informatie kunt u de kinderopvangtoeslag aanvragen op de website van de Belastingdienst.