Coaching

Startpunt vindt het belangrijk dat medewerkers goed kunnen inspelen op de behoefte van het kind en dat zij de kinderen een plek kunnen bieden waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De kwaliteit van de kinderopvang wordt voor een belangrijk deel bepaald door de pedagogisch medewerkers. Daarom besteden wij continu aandacht aan de ontwikkeling en ondersteuning van onze medewerkers op pedagogisch vlak middels inzet van coaching.

Startpunt heeft twee kwaliteitscoaches en 2 intern begeleiders in dienst.

Ieder houdt zich binnen zijn/haar functie bezig met een vorm van coaching. Dit is als volgt in onze organisatie weggezet:

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach: bij Startpunt genaamd IKK Kwaliteitscoach

VE-Pedagogisch beleidsmedewerker/coach: bij Startpunt genaamd VE kwaliteitscoach en intern begeleiders

De IKK kwaliteitscoach geeft coaching gericht op het actualiseren, (door)ontwikkelen, vertalen en implementeren van het pedagogisch beleid binnen de organisatie. Zij/hij bewaakt en borgt de uitvoering van het pedagogisch beleid en vertaalt deze naar de werkpraktijk onder andere door concrete activiteiten, methoden en instrumenten te ontwikkelen.
Vanuit de functie als IKK coach is zij/hij gericht op het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de dienstverlening en de professionele ontwikkeling van de pedagogische medewerkers en fungeert als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. De kwaliteitscoach IKK begeleidt, coacht en stimuleert het ontwikkelproces van de medewerkers op pedagogisch gebied.

De VE kwaliteitscoach geeft coaching gericht op VE aanbod. Binnen Startpunt wordt op alle locaties gewerkt met VE Startblokken. Wij vinden het belangrijk dat er hoge kwaliteit VE aanbod aangeboden wordt. VE coaching is hierbij een krachtig middel om verdere professionalisering en kwaliteitsbevordering te kunnen bereiken. Voor coaching, ondersteuning en het vormgeven van Startblokken op de werkvloer wordt de VE kwaliteitscoach ingezet.

De ondersteuning/coaching van de intern begeleiders aan de pedagogisch medewerkers is vooral gericht op het volgen van de ontwikkeling van het kind/ kind-plannen/ oudercontacten/coördineren externe zorg  en toeleiding en samenwerking in de doorgaande lijn.

De beschikbare uren voor de pedagogisch beleidsmedewerker worden centraal ingezet,  zodat elke locatie werkt vanuit dezelfde visie en hetzelfde beleid.

Iedere pedagogisch medewerker ontvangt jaarlijkse individuele coaching

Inzet uren kwaliteitscoach Startpunt