Inzagerecht

Ouders worden geïnformeerd en zijn op de hoogte van de inhoud van een ontwikkelingskaart.

Ouders hebben het recht om alle informatie die officieel over hun kind is vastgelegd in te zien.

Ouders hebben geen inzagerecht in de werkaantekeningen van de pedagogisch medewerker of de intern begeleider.