Klachtenregeling

Wij willen graag dat de periode dat uw kind één van onze locaties bezoekt plezierig en prettig verloopt voor zowel uw kind, voor u als ouder en voor de pedagogisch medewerker.

Mocht om wat voor reden ook het u niet naar de zin zijn, dan stellen wij het zeer op prijs dat u dit kenbaar maakt.

In eerste instantie kunt u dit met de betreffende medewerker bespreken om gezamenlijk een passende oplossing te vinden.

Als dit geen oplossing biedt dan is hiervoor een protocol interne klachtenregeling. De interne klachtenregeling staat uitgebreid beschreven in het handboek van Startpunt. Bij de interne klachtenregeling hoort een klachtenregistratieformulier. Indien gewenst kunt u hier gebruik van maken. U kunt de volledige interne regeling (incl. klachtenregistratieformulier) opvragen bij de administratie van Startpunt.

Hieronder vindt u een korte samenvatting om u te laten zien met welke klacht u waar terecht kunt.

Bij de pedagogisch medewerker kunt u in gesprek over klachten rondom:

 • Huisregels en activiteitenaanbod
 • Accommodatie en spelmateriaal
 • Hygiëne en veiligheid
 • Sfeer op de groep
 • Pedagogisch handelen
 • Communicatie

Bij de intern begeleider kunt u in gesprek over klachten rondom:

•Aanvullende zorg en advies

•Sfeer op de groep

•Pedagogisch handelen

•Communicatie

Bij de administratie kunt u in gesprek over klachten rondom:

 • Aanmelding en plaatsing
 • Informatievoorziening
 • Facturen
 • Communicatie

Bij de directeur kunt u in gesprek over klachten rondom:

 • Alle klachten die niet naar tevredenheid zijn afgehandeld
 • Algemeen beleid Startpunt

Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost en komt u er met de interne procedure niet uit dan kunt u zich wenden tot de externe geschillencommissie.

Informatie over de procedure en de benodigde formulieren zijn te vinden via www.geschillencommissie.nl