Aangepaste beleidsstukken

Wij willen u er op attenderen dat er aanpassingen hebben plaatsgevonden in de volgende beleidsstukken:

  • Pedagogisch beleid
  • Veiligheids- Gezondheidsbeleid
  • Stage en vrijwilligersbeleid

Deze stukken zijn te vinden op onze website:.

Mocht u als ouder een reactie willen geven op deze stukken dan kan dit via info@start-punt.com