Aanpassing beleidsstukken

Wij willen u er op attenderen dat er aanpassingen hebben plaatsgevonden in de volgende beleidsstukken:

  • Pedagogisch beleid Peuterstartgroepen
  • Pedagogisch beleid BSO
  • Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid
  • Inzet uren kwaliteitscoach (nieuw document)

Deze stukken zijn te vinden op onze website onder het tabblad informatie.

Onze veligheid en gezondheidheids- beleid bestaat uit:
Het beleidsplan veligheid en gezondsbeleid in samenhang met de wegwijzer per locatie en al onze protocollen.

Mocht u dit willen inlezen dan kunt u dit vragen aan de pedagogisch medewerker van u eigen locatie en kunt u deze op locatie inzien.

Mocht u als ouder een reactie willen geven op deze stukken dan kan dit via info@start-punt.com