Aanpassing Pedagogisch beleidsplan

Wij willen u er op attenderen dat er aanpassingen hebben plaatsgevonden in het Pedagogisch Beleidsplan Peuterstartgroepen.

Het beleidsplan is te vinden op onze website onder het kopje informatie.

Mocht u als ouder een reactie hierop willen geven dan kan dit via info@start-punt.com