Aanpassing Veiligheids- en gezondheidsbeleid

Wij willen u er op attenderen dat er een aanpassing heeft plaatsgevonden in het Veiligheids- en gezondheidsbeleid.
De aanpassing betreft het voorwoord.

Het Veiligheids- en gezondheidsbeleid is te vinden op onze website onder het kopje ‘informatie’.