Certificaat samenwerken aan kwaliteit

Over het jaar 2021 zijn er tegen onze organisatie geen klachten ingediend bij de geschillencommissie kinderopvang.
Al onze locaties hebben onlangs hiervoor een certificaat ontvangen.