Certificaat Samenwerken aan kwaliteit

Ook over het jaar 2018 zijn er tegen onze organisatie geen klachten ingediend bij de geschillencommissie kinderopvang.
Al onze locaties hebben onlangs hiervoor een certificaat ontvangen.