Compensatie ouders

-Update 17 april 2020-

De afgelopen weken is er op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van de compensatieregeling voor de ouderbijdrage. Deze compensatieregeling is nu rond, de overheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders zolang het maatregelenpakket met betrekking tot kinderopvang en scholen voortduurt. Onderstaand lichten we de uitwerking van de compensatie regeling kort toe.

U ontvangt kinderopvangtoeslag? 

De overheid compenseert in deze coronatijd de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is dat € 8,17 per uur, voor bso € 7,02 per uur. U hoeft niets aan de overheid te vragen of aan ons door te geven.

Het compensatie bedrag ontvangt u van de overheid en wordt gestort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt. U ontvangt een bevestiging van de hoogte van dit bedrag en vervolgens wordt het geld in één keer uitbetaald, naar verwachting in juni of juli. Wij hebben daar verder geen invloed op. Mocht het maatregelenpakket voor de kinderopvang voortduren dan wordt de periode waarover de vergoeding berekend wordt verlengd.

Wanneer moet u wel zelf actie ondernemen? 

U moet wel zelf actie ondernemen wanneer uw inkomen daalt tijdens deze periode van sluiting. In dat geval vragen we u om dit zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst via mijntoeslagen.nl. Wanneer uw inkomen daalt, krijgt u een hoger bedrag aan kinderopvangtoeslag. Deze wijziging kan de Belastingdienst dan bij de volgende uitbetaling van de kinderopvangtoeslag verwerken.

Ontvangt u subsidie vanuit de gemeente? 

Ook dan komt u in aanmerking voor compensatie van de eigen bijdrage.

Over de wijze waarop en wanneer de terugbetaling gaat plaatsvinden zullen wij u nog nader informeren.

-Update 31 maart 2020; Alle maatregelen worden verlengd; scholen en kinderopvang blijven dicht tot en met 28 april-

Inmiddels is bekend gemaakt dat ouders de kosten van de kinderopvang terug gaan krijgen voor de periode dat ze hun kinderen niet mogen brengen vanwege de coronacrisis.

Dit geldt in ieder geval over de periode 16 maart t/m 6 april. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze regeling bijvoorbeeld met enkele weken worden verlengd.

De brancheorganisaties BK en BMK en de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang BOinK en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst tekenden hiervoor  een intentieverklaring. Meer hierover leest u in dit persbericht.

Voor meer informatie : Meest gestelde vragen over de nieuwe compensatieregeling