Compensatieregeling ouderbijdrage Kinderopvang

Met ingang van 8 juni gaat alle kinderopvang weer regulier open. Onze peuterstartgroepen waren per 11 mei al regulier opengegaan.
Per 8 juni geldt dat ook voor de buitenschoolse opvang, die vanaf 11 mei gedeeltelijk open is gegaan.

Dit betekent voor u het volgende:

U ontvangt kinderopvangtoeslag?
De overheid compenseert over de periode van 16 maart tot 8 juni 2020 de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is dat € 8,17 per uur.  Voor de BSO is dit € 7,02 per uur.
Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang verzorgt kunt u hierover meer informatie vinden.(www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang). Eind juni ontvangen ouders, die recht hebben op een vergoeding, een brief van de SVB. In deze brief staat vermeld dat de vergoeding in 1x wordt uitbetaald en deze uitbetaling zal rond 8 juli plaatsvinden.

Het deel van de eigen bijdrage dat boven de maximale uurprijs valt, kan worden gecompenseerd door onze organisatie, Startpunt. Voor de peuterstartgroepen hanteren wij een uurprijs van € 8,75.  Voor BSO is dit € 7,45. Een groot deel van deze uurprijs wordt bepaald door de kosten die onze organisatie maakt voor o.a. personeel, huisvesting en materialen.
Onze uurprijs ligt resp. € 0,58 (psg) / € 0,43 (bso) hoger dan het maximum uurtarief dat de belastingdienst hanteert.

Het verschil  per uur willen wij natuurlijk aan u terugbetalen, maar mocht u ervoor kiezen om geen compensatie van Startpunt te ontvangen vinden wij dat een bijzonder gebaar wat wij erg waarderen.
Kiest u ervoor om wel de compensatie van € 0,58 per uur (psg)  / € 0,43 per uur (bso) van ons te ontvangen over de periode van 16 maart t/m 10 mei, dan ontvangen wij hiervan graag bericht vóór 21 juni 2020. U kunt een mail sturen naar: plaatsing@start-punt.com Wilt u hierbij de naam van uw peuter, de naam van de peuterstartgroep en het iban nummer (t.n.v.) vermelden waarop u het bedrag gestort wilt hebben.

Ontvangt u subsidie vanuit de gemeente? 

Dan komt u in aanmerking voor compensatie van de ouderbijdrage.
Wij willen dit natuurlijk graag aan u terugbetalen, maar mocht u ervoor kiezen om geen compensatie van Startpunt te ontvangen vinden wij dat een bijzonder gebaar wat wij erg waarderen. Kiest u ervoor om wel compensatie van ons te ontvangen over de periode van 16 maart t/m 10 mei, dan ontvangen wij hiervan graag bericht vóór 21 juni 2020. U kunt een mail sturen naar: plaatsing@start-punt.com Wilt u hierbij de naam van uw peuter, de naam van de peuterstartgroep en het iban nummer (t.n.v.) vermelden waarop u het bedrag gestort wilt hebben.