Inspectierapport KDV

De gemeente Noordoostpolder is akkoord gegaan met een volledige harmonisatie per 1 januari 2017. Hiermee worden alle 16 bestaande Peuterstartgroepen omgezet van peuteropvang naar kinderdagverblijf. Deze harmonisatie is onderdeel van het landelijk beleid ‘harmonisatie peuterspeelwerk’.

Alle 16 peuterstartgroepen zijn per 1 januari 2017 geregistreerd als KDV en blijven onderdeel van Startpunt.