Pilot 16 uur VVE van start op peuterstartgroep de Kleine Beer

Het kabinet gaat meer investeren in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Hierdoor zijn gemeenten verplicht om in 2020 een aanbod te verzorgen van 16 uur per week voor peuters met een VVE-indicatie.
Om deze reden zijn wij in overleg met de Gemeente Noordoostpolder vanaf 3 juni gestart met een pilot op onze peuterstartgroep de Kleine Beer.
Op 26 augustus gaat deze pilot ook van start op onze peuterstartgroep ”t Hoekje in Bant.
Peuters met een VVE-indicatie gaan vanaf deze datum 16 uur per week naar de Kleine Beer, de kinderen zonder VVE-indicatie hebben de mogelijkheid om 8 uur per week te komen.
Omdat het een pilot is verandert er voor de betrokken ouders nu eerst niets in de kosten.