Oudervertegenwoordiging

Wat is de oudervertegenwoordiging?

De oudervertegenwoordiging is een medezeggenschapsorgaan van Startpunt.

In de oudervertegenwoordiging nemen ouders zitting waarvan peuters de peuterstartgroepen bezoeken. Zij vertegenwoordigen de ouders van alle locaties.

Wat zijn de doelstellingen?

De oudervertegenwoordiging behartigt de belangen van peuters en ouders en vertegenwoordigt de ouders. Daarnaast geeft de oudervertegenwoordiging gevraagd of ongevraagd advies aan directie en bestuur bij onderwerpen die de speelzaal betreffen.

Hoe wordt dit vormgegeven?

  • De oudervertegenwoordiging treedt op als vertegenwoordiger van de ouders naar de directie
  • De oudervertegenwoordiging is een aanspreekpunt voor opmerkingen, suggesties en/of klachten van ouders
  • De oudervertegenwoordiging denkt mee over de vormgeving van het pedagogisch beleid
  • De oudervertegenwoordiging denkt mee over wijzigingen in het vastgestelde beleid

Samenstelling van de oudervertegenwoordiging?

Op bijna elke locatie is een activiteiten commissie.  Vanuit de activiteitencommissie kunnen personen zitting nemen in de oudervertegenwoordiging. De oudervertegenwoordiging bestaat uit minimaal 4 leden tot een maximum van 7 leden.

Informatie?

Informatie over de activiteiten van de oudervertegenwoordiging is te verkrijgen op de locaties. U kunt een lid van de oudervertegenwoordiging aanspreken of de pedagogisch medewerker.

Bent u geïnteresseerd en wilt u graag meedenken over de gang van zaken bij Startpunt, dan bent u van harte welkom als lid van de oudervertegenwoordiging.

U kunt dit mailen naar het volgende adres:

Op dit moment is er geen oudervertegenwoordiging. Daarom vragen wij u o.a. langs deze weg om bij belangstelling te mailen naar info@start-punt.com

Wij hopen dat op korte termijn zich weer een enthousiaste groep ouders aanbied om de ouders en peuters van Startpunt te vertegenwoordigen.