De Kleine Beer

Meteorenstraat 104 8303 BB Emmeloord

dekleinebeer@start-punt.com

06-12641725

LRK nummer: 440371090

Facebook

pedagogisch medewerkers:

Irma van der Steeg
Naomi Apeldoorn
Jara de Boer

educatief begeleider:

Els Marieke Krol

Wij zijn de volgende dagdelen open:

Maandag- t/m vrijdagochtend

Openingstijden:

ochtend brengen
ochtend halen
middag brengen
middag halen
08:15 12:15

Heeft uw kind een VVE indicatie? Dan krijgt uw kind meer uren aanbod, in totaal 960 uur verspreid over 60 weken.
Tussen de leeftijd van 2 – 2,5 jaar mag uw kind opbouwen, vanaf 2.5 jaar wordt uw kind geacht 16 uur per week naar de peuterstartgroep te gaan.
Voor locatie de Kleine Beer geldt dat uw kind met VVE-indicatie vanaf 2,5 jaar 5 ochtenden naar de peuterstartgroep gaat.
Hier vindt u meer informatie over VVE-indicatie

GGD rapport

De GGD-inspectie inspecteert jaarlijks of de voorzieningen voor kinderopvang, voorscholen en buitenschoolse opvang aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voldoen. Zo ook bij Startpunt. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor iedereen en staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bekijk hier het jaarlijks GGD-inspectie rapport voor de Kleine Beer