De Kruimel

Westerrand 42-44 8311 AN Espel

dekruimel@start-punt.com

06-57102831

LRK nummer: 135194350

Facebook

pedagogisch medewerkers:

Martine vd Belt

Wij zijn de volgende dagdelen open:

Dinsdag- en donderdagochtend

Aanmelden

Openingstijden:

ochtend brengen
ochtend halen
middag brengen
middag halen
8:15 12:15

Heeft uw kind een VVE indicatie? Dan krijgt uw kind meer uren aanbod, in totaal 960 uur verspreid over 60 weken.
Tussen de leeftijd van 2 – 2,5 jaar mag uw kind opbouwen, vanaf 2.5 jaar wordt uw kind geacht 16 uur per week naar de peuterstartgroep te gaan.
Voor locatie de Kruimel geldt dat uw kind met VVE-indicatie vanaf 2,5 jaar 2 ochtenden naar deze locatie komt en dit combineert met dagdelen op een andere locatieĀ  (bijv. Creil of Emmeloord), waarbij de 960 uur wordt behaald.
Hier vindt u meer informatie over VVE

GGD rapport

De GGD-inspectie inspecteert jaarlijks of de voorzieningen voor kinderopvang, voorscholen en buitenschoolse opvang aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voldoen. Zo ook bij Startpunt. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor iedereen en staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bekijk hier het jaarlijks GGD-inspectie rapport voor de Kruimel