De Matroosjes

Sondelstraat 4 8304 GA Emmeloord

dematroosjes@start-punt.com

06-53580255

LRK nummer: 242341391

Facebook

pedagogisch medewerker:

Rita v.d. Maden -Vegterlo
Khadija El Hammouchi
Jacqueline Koets

Wij zijn de volgende dagdelen open:

Maandag t/m vrijdag ochtend

Openingstijden:

ochtend brengen
ochtend halen
middag brengen
middag halen
8:30 12:00

Heeft uw kind een VVE indicatie? Dan krijgt uw kind meer uren aanbod, in totaal 960 uur verspreid over 60 weken.
Tussen de leeftijd van 2 – 2,5 jaar mag uw kind opbouwen, vanaf 2.5 jaar wordt uw kind geacht 16 uur per week naar de peuterstartgroep te gaan.

Hier vindt u meer informatie over VVE-indicatie

GGD rapport

De GGD-inspectie inspecteert jaarlijks of de voorzieningen voor kinderopvang, voorscholen en buitenschoolse opvang aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voldoen. Zo ook bij Startpunt. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor iedereen en staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bekijk hier het jaarlijks GGD-inspectie rapport voor de Matroosjes