De Ukkenburcht (Chr.)

Scheer 1 8303 KN Emmeloord

deukkenburcht@start-punt.com

06-12062632

LRK nummer: 179798042

Facebook

pedagogisch medewerkers:

Inge Brouwer

Simone Zwemer

Janneke vd Berg

Günnur Hulsman

Wij zijn de volgende dagdelen open:

Maandag-,  woensdag- en vrijdagochtend. Dinsdag en donderdag de hele dag.

Aanmelden

Openingstijden:

ochtend brengen
ochtend halen
middag brengen
middag halen
8:30  12:00 12:45 15:45

Heeft uw kind een VVE indicatie? Dan krijgt uw kind meer uren aanbod, in totaal 960 uur verspreid over 60 weken.
Tussen de leeftijd van 2 – 2,5 jaar mag uw kind opbouwen, vanaf 2.5 jaar wordt uw kind geacht 16 uur per week naar de peuterstartgroep te gaan.
Voor locatie de Ukkenburcht geldt dat uw kind met VVE-indicatie vanaf 2,5 jaar  5 ochtenden of 4 ochtenden + 1 middag naar de peuterstartgroep gaat.
Hier vindt u meer informatie over VVE 

GGD rapport

De GGD-inspectie inspecteert jaarlijks of de voorzieningen voor kinderopvang, voorscholen en buitenschoolse opvang aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voldoen. Zo ook bij Startpunt. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor iedereen en staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bekijk hier het jaarlijks GGD-inspectie rapport voor de Ukkenburcht