Het Konijnenhol

Wildzang 16 8309 BD Tollebeek

hetkonijnenhol@start-punt.com

06-27265838

LKR nummer: 279628328

Facebook

pedagogisch medewerkers:

Gesly Jansen
Ellen Boonstra
Paulien Tacx

Wij zijn de volgende dagdelen open:

maandag- t/m vrijdagochtend.

Openingstijden:

ochtend brengen
ochtend halen
middag brengen
middag halen
8:30 12:00

Heeft uw kind een VVE indicatie? Dan krijgt uw kind meer uren aanbod, in totaal 960 uur verspreid over 60 weken.
Tussen de leeftijd van 2 – 2,5 jaar mag uw kind opbouwen, vanaf 2.5 jaar wordt uw kind geacht 16 uur per week naar de peuterstartgroep te gaan.
Voor locatie Konijnenhol geldt dat uw kind met VVE-indicatie vanaf 2,5 jaar 5 ochtenden naar de peuterstartgroep gaat.

Hier vindt u meer informatie over VVE

GGD rapport

De GGD-inspectie inspecteert jaarlijks of de voorzieningen voor kinderopvang, voorscholen en buitenschoolse opvang aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voldoen. Zo ook bij Startpunt. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor iedereen en staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bekijk hier het jaarlijks GGD-inspectie rapport voor het Konijnenhol