Het Kwetternest

Zuidermeent 3 8317 AC Kraggenburg

hetkwetternest@start-punt.com

06-21457880

LRK nummer: 239445685

Facebook

pedagogisch medewerkers:

Mariska Hoogstede-van Benthem
Gesly Jansen-Kolk

 

Wij zijn de volgende dagdelen open:

maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend.

Openingstijden:

Ochtend brengen  Ochtend halen
 
08:30 uur 12:30 uur

Heeft uw kind een VVE indicatie? Dan krijgt uw kind meer uren aanbod, in totaal 960 uur verspreid over 60 weken.
Tussen de leeftijd van 2 – 2,5 jaar mag uw kind opbouwen, vanaf 2.5 jaar wordt uw kind geacht 16 uur per week naar de peuterstartgroep te gaan.

Hier vindt u meer informatie over VVE

GGD rapport

De GGD-inspectie inspecteert jaarlijks of de voorzieningen voor kinderopvang, voorscholen en buitenschoolse opvang aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voldoen. Zo ook bij Startpunt. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor iedereen en staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bekijk hier het jaarlijks GGD-inspectie rapport voor het Kwetternest