Het Kwetternest

Zuidermeent 3 8317 AC Kraggenburg

hetkwetternest@start-punt.com

06-21457880

LRK nummer: 239445685

Facebook

pedagogisch medewerkers:

Mariska Hoogstede-van Benthem
Gesly Jansen-Kolk
Jara de Boer (BBL stagiair)

Voor de peuters van 2 t/m 4 jaar is het mogelijk om alleen de peuterstartgroep te bezoeken of in combinatie met opvang.

U kunt bij ons de opvang voor uw kind per heel uur afnemen. U wordt niet verplicht meer uren af te nemen dan u wenselijk vindt.
Op het aanmeldformulier geeft u zelf aan wat voor u de gewenste tijden zijn. Alleen de voorschoolse opvang is een verplicht blok van 1 ½ uur.
Wij hopen met deze flexibele opvang aan te sluiten op ieders persoonlijke behoefte.

Aanmelden

Wij zijn de volgende dagdelen open:

maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend.

Openingstijden:

VSO
Peuterstartgroep
BSO
07:00-8.30 uur 08.30 – 12.30 uur 15.00-18.00

Heeft uw kind een VVE indicatie? Dan krijgt uw kind meer uren aanbod, in totaal 960 uur verspreid over 60 weken.
Tussen de leeftijd van 2 – 2,5 jaar mag uw kind opbouwen, vanaf 2.5 jaar wordt uw kind geacht 16 uur per week naar de peuterstartgroep te gaan.
Voor locatie Kwetternest geldt dat uw kind met VVE-indicatie vanaf 2,5 jaar 4 ochtenden + 1 middag naar de peuterstartgroep gaat.
Hier vindt u meer informatie over VVE

GGD rapport

De GGD-inspectie inspecteert jaarlijks of de voorzieningen voor kinderopvang, voorscholen en buitenschoolse opvang aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voldoen. Zo ook bij Startpunt. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor iedereen en staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bekijk hier het jaarlijks GGD-inspectie rapport voor het Kwetternest