Het Mierennest

Ring 1 8308 AL Nagele

hetmierennest@start-punt.com

06-17572320

LRK nummer: 100509940

Facebook

pedagogisch medewerkers:

Demy Westeneng
Jara de Boer
Carla van ’t Erve

Wij zijn de volgende dagdelen open:

maandag en vrijdagochtend

Aanmelden

Openingstijden:

ochtend brengen
ochtend halen
middag brengen
middag halen
8:15 12:15

Heeft uw kind een VVE indicatie? Dan krijgt uw kind meer uren aanbod, in totaal 960 uur verspreid over 60 weken.
Tussen de leeftijd van 2 – 2,5 jaar mag uw kind opbouwen, vanaf 2.5 jaar wordt uw kind geacht 16 uur per week naar de peuterstartgroep te gaan.
Voor locatie het Mierennest geldt dat uw kind met VVE-indicatie vanaf 2,5 jaar 2 ochtenden naar deze locatie komt en dit combineert met dagdelen op een andere locatie  (bijv. Ens of Emmeloord), waarbij de 960 uur wordt behaald..
Hier vindt u meer informatie over VVE 

GGD rapport

De GGD-inspectie inspecteert jaarlijks of de voorzieningen voor kinderopvang, voorscholen en buitenschoolse opvang aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voldoen. Zo ook bij Startpunt. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor iedereen en staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bekijk hier het jaarlijks GGD-inspectie rapport voor het Mierennest