Tjallewalle

Acacialaan 12 8302 AK Emmeloord

tjallewalle@start-punt.com

06-40451822

LRK nummer: 330138364

Facebook

pedagogisch medewerkers:
Karin Scholtens-Bleeker
Lydia Boomsma
Demy Westeneng
Melanie de Vries

Openingstijden:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag de hele dag.
Woensdag de ochtend.

Aanmelden

Openingstijden:

ochtend brengen
ochtend halen
middag brengen
middag halen
8:00  12:00 12:45 14:45

Heeft uw kind een VVE indicatie? Dan krijgt uw kind meer uren aanbod, in totaal 960 uur verspreid over 60 weken.
Tussen de leeftijd van 2 – 2,5 jaar mag uw kind opbouwen, vanaf 2.5 jaar wordt uw kind geacht 16 uur per week naar de peuterstartgroep te gaan.
Voor locatie Tjallewalle geldt dat uw kind met VVE-indicatie vanaf 2,5 jaar 4 ochtenden of 3 ochtenden + 2 middagen naar de peuterstartgroep gaat.
Hier vindt u meer informatie over VVE

GGD rapport
De GGD-inspectie inspecteert jaarlijks of de voorzieningen voor kinderopvang, voorscholen en buitenschoolse opvang aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voldoen. Zo ook bij Startpunt. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor iedereen en staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Kijk hier voor de jaarlijkse inspectierapporten GGD

Certificaat samenwerken aan kwaliteit