Tarieven

Hulpmiddel ter bepaling toeslag kinderopvang of subsidieregeling

Voor de peuterstartgroep kunt u gebruik maken van de kinderopvangtoeslag via de belastingdienst.
Mocht u hiervoor niet in aanmerking komen dan is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een gesubsidieerde peuterplaats.
In het onderstaande schema kunt u direct zien waarvoor u in aanmerking komt.

Uw situatie
U komt in aanmerking voor:
U en uw partner werken en/of studeren Toeslag kinderopvang
U bent alleenstaande ouder, u werkt of studeert Toeslag kinderopvang
U werkt en uw partner niet Subsidieregeling peuteropvang
U werkt en uw partner ontvangt langer dan een half jaar een uitkering Subsidieregeling peuteropvang
U en uw partner ontvangen langer dan een half jaar een uitkering Subsidieregeling peuteropvang
U bent alleenstaande ouder en ontvangt langer dan een half jaar een uitkering Subsidieregeling peuteropvang

Aanvragen subsidieplaats

Wanneer u in aanmerking komt voor een subsidieplaats ontvangt u bij plaatsing een aanvraag formulier voor de subsidie.
Deze dient u in te vullen en getekend retour te sturen met daarbij een kopie van beide zijden van de laatst vastgestelde definitieve aanslag inkomstenbelasting van beide partners van het voorafgaande jaar. Bent u niet in het bezit van een aanslag inkomstenbelasting dan kunt u een inkomensverklaring naar ons toe sturen. Deze kunt u opvragen bij de Belastingdienst.
Wanneer u naar de website gaat van de belastingdienst ziet u : Hoe kom ik aan een inkomensverklaring ? Deze stappen kunt u volgen voor beide partners.

Toelichting

U komt in aanmerking voor toeslag kinderopvang voor peuteropvang:

Gezinnen waarvan beide ouders werken en/of studeren en alleenstaande ouders die werken of studeren gaan gebruik maken van de toeslag kinderopvang voor peuteropvang.
U kunt deze toeslag aanvragen bij de belastingdienst.
Het uurtarief is per 1 januari 2023 € 9,58 per uur.
De hoogte van de maandelijkse factuur is dan afhankelijk van het aantal uur dat u afneemt.
U vraagt zelf de toeslag kinderopvang aan bij de belastingdienst: www.belastingdienst.nl. Als u de gegevens op de site invult, dan ziet u direct hoeveel toeslag u per maand ontvangt. U ontvangt de toeslag maandelijks en altijd voordat u de factuur moet betalen.
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de belastingdienst (tel:0800-0543).

U komt in aanmerking voor de subsidieregeling peuteropvang:

U kunt in aanmerking komen voor de subsidieregeling peuteropvang als u in de gemeente Noordoostpolder woont en aantoonbaar (door middel van het overleggen van inkomensgegevens) niet in aanmerking komt voor de toeslag kinderopvang voor peuteropvang via de Belastingdienst.
De ouderbijdrage per maand is afhankelijk van het toetsingsinkomen van het gezin en afhankelijk van het aantal uur dat uw kind naar de peuterstartgroep gaat.

Onderstaand een voorbeeld op basis van 7 uur en gelden voor 2023.

Toetsingsinkomen Gesubsidieerde
ouderbijdrage per maand, eerste kind.
Ouderbijdrage per maand voor 1 dagdeel extra
(niet gesubsidieerd)
Tot  € 21.278 € 22,64 € 111,80
€ 21.279 – € 32.715 € 24,74 € 111,80
€ 32.716 – € 45.018 € 36,88 € 111,80
€ 45.019– € 61.231 € 49,72 € 111,80
€ 61.232 –€ 88.015 € 75,62 € 111,80
€ 88.016–€ 121.965 € 118,80 € 111,80
€ 121.966 en hoger € 153,12 € 111,80
– Deze bedragen geven een indicatie van de kosten maar kunnen wijzigen indien u meer of minder uren afneemt-.

Afname extra dagdeel onder subsidieregeling peuteropvang

Afname van een extra dagdeel zonder indicatie wordt niet gesubsidieerd. In de vierde kolom van de tabel wordt de ouderbijdrage weergegeven die u per maand betaalt voor het extra dagdeel.

Als uw kind een indicatie VVE heeft of krijgt.

Als uw kind een indicatie heeft voor VVE (afgegeven via het consultatiebureau), dan krijgt u peuter meer uren aanbod. De gemeente stelt geld beschikbaar om peuters met een VVE indicatie de mogelijkheid te bieden extra dagdelen naar de peuterstartgroep te gaan.  Deze extra dagdelen zijn een verplicht onderdeel van de VVE-indicatie. Meer informatie hierover kunt u vinden op deze site onder het tabblad VVE

Wat als uw situatie verandert?

Mocht uw inkomenssituatie veranderen en valt u onder de subsidieregeling peuteropvang dan moet u dit per omgaande doorgeven aan de afdeling Plaatsing.

Aanvullende informatie

Inkomensgegevens:
Het is in uw belang om bij de aanvraag van een gesubsidieerde plaats de benodigde (inkomens)gegevens binnen een maand aan te leveren zodat u zo snel mogelijk in de juiste tariefgroep kan worden ingeschaald.
Mochten wij uw gegevens later ontvangen dan hanteren wij het volledige uurtarief van € 9,58
De vermindering wordt dan verwerkt vanaf de maand volgend op de datum waarop wij de benodigde stukken hebben ontvangen.
Er vindt geen herberekening plaats over de voorgaande periode.

Kosten kindplaats:
De ouderbijdrage is een vast bedrag per maand en is gebaseerd op de kosten per peuter per jaar. U betaalt voor 40 weken en dit bedrag wordt verspreid over 12 maanden. Dat betekent een vast bedrag per maand terwijl u de ene maand misschien meer uren afneemt dan de andere maand. Omdat de ouderbijdrage over 12 maanden is verspreid wordt ook in de vakanties doorbetaald.

Betaling 1e en laatste maand:
In de maand dat uw peuter voor de eerste keer de peuterstartgroep bezoekt of de peuterstartgroep verlaat zullen alleen de bezochte dagdelen van die maand worden berekend.

Betalingsmogelijkheden:
De betaling van de ouderbijdrage geschiedt volgens het incassosysteem.
Bij aanmelding digitaal kunt u de optie automatische incasso aanvinken.
Als automatische incasso niet mogelijk is ontvangt u een nota. Hiervoor worden
administratiekosten in rekening gebracht.

In bijzondere gevallen kan een regeling op maat worden getroffen. Dit gebeurt alleen in overleg.

Afmelden van uw peuter:

Elke peuter wordt op zijn 4e jaar automatisch afgemeld. Dit gebeurt door de medewerker Plaatsing.

Uitzondering:

Indien een peuter eerder afgemeld wordt dan met 4 jaar dan geldt een opzegtermijn van 1 maand. U bent hiervoor verantwoordelijk dat dit tijdig bij de medewerker Plaatsing schriftelijk wordt doorgegeven. Dit om misverstanden te voorkomen. Indien u te laat afmeldt wordt de lopende periode van 1 maand wel in rekening gebracht.