Veiligheid- en gezondheidsbeleid

Klik hier voor het veiligheid- en gezondheidsbeleid van Startpunt.
Met behulp van dit beleidsplan met daaraan gekoppeld “de wegwijzer per locatie” en al onze protocollen, wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locaties werken. Wij willen onze kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.