Verzekering/aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Startpunt t.a.v. aan derden toegebrachte schade beperkt zich uitdrukkelijk tot de dekking zoals verzekerd in de door de Stichting afgesloten verzekering “Aansprakelijkheid Bedrijven”.

De aansprakelijkheid van Startpunt t.a.v. persoonlijk letsel opgelopen door peuters en/of vrijwilligers beperkt zich uitdrukkelijk tot de bedragen zoals verzekerd op de door de Stichting afgesloten scholierenongevallenpolis.

Voor door peuters aan elkaar toegebrachte schade erkent Startpunt geen enkele aansprakelijkheid. Hiervoor dient de door de ouders zelf afgesloten “Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren” te worden aangesproken