VVE

VVE staat voor Voor- en vroegschoolse educatie en is gericht op het voorkomen en bestrijden van taal- en ontwikkelingsachterstand bij kinderen vanaf 2,5 jaar.

VVE op de locaties

Op alle locaties van Startpunt wordt gewerkt met het programma Startblokken.

Op deze manier kunnen alle peuters die de peuterstartgroep bezoeken profiteren van het VVE-aanbod.
Startblokken richt zich op de brede ontwikkeling met speciale aandacht voor de taalontwikkeling.
De pedagogisch medewerkers zijn speciaal opgeleid om met het programma te werken.
Er is veel aandacht voor elke peuter en er wordt gewerkt in kleine groepjes.
Aan de hand van thema’s leren peuters spelenderwijs door ervaring op te doen. Dit kan door middel van activiteiten en/of in speciaal voor het thema ingerichte hoeken.

 

VVE-indicatie

In de ontwikkeling van de peuter kunnen bepaalde risicofactoren een rol spelen. De inzet van VVE is bedoeld om risico’s terug te brengen of te voorkomen dat risico’s toenemen.

Tijdens de contactmomenten op het consultatiebureau worden peuters gescreend op diverse ontwikkelingsgebieden.
Als een peuters rond de 21 maanden wordt opgeroepen wordt er gekeken door de jeugdverpleegkundige of een peuter een extra steuntje nodig heeft.
De jeugdverpleegkundige kan volgens onderstaande criteria een VVE-indicatie afgeven.

Een peuter komt in aanmerking voor een VVE-indicatie als het voldoet aan één of meerdere criteria:

1.Is er sprake van een (dreigende) taal/ spraak achterstand?

2.Is de eerste opvoeder in staat om Nederlands met het kind te spreken? (NT2)

3.Is er sprake van een achterstand in de ontwikkeling?

4.Op indicatie van het consultatiebureau (sociale indicatie).

 

Ook als uw peuter al op de peuterstartgroep is kan een achterstand in de ontwikkeling worden gesignaleerd. In overleg met de ouder(s) zal dan de intern begeleider worden ingeschakeld. Na observatie kan ook de intern begeleider de peuter aanmelden bij de jeugdverpleegkundige met het verzoek voor een indicatie. In een aantal gevallen kan zij besluiten de peuter eerst op te roepen voor de VVE-indicatie wordt afgegeven

Opbouw VVE-uren

Met een VVE-indicatie krijgt een peuter meer uren aanbod. In totaal 960 uur verspreid over 60 weken (ervan uitgaande dat de peuter start op 2,5-jarige leeftijd).  Zodra uw peuter een VVE-indicatie krijgt wordt hij/zij ingedeeld volgens onderstaand schema. Van het schema kan alleen worden afgeweken in overleg met de intern begeleider.

Openingsuren Peuterstartgroep Leeftijd peuter Opbouw
Ochtend: 3,5 uur Middag: 3 uur Vanaf 2,5 jaar 3 ochtenden en 2 middagen
Ochtend: 4 uur Middag: 2 uur Vanaf 2,5 jaar 3 ochtenden en 2 middagen
Ochtend: 3,5 uur Middag: 2,5 uur Vanaf 2,5 jaar 4 ochtenden en 1 middag
Ochtend: 4 uur (de psg is 4 á 5 ochtenden open) Vanaf 2,5 jaar 4 ochtenden
Ochtend: 3,5 uur Vanaf 2,5 jaar 5 ochtenden