VE

VE staat voor Voor- en vroegschoolse educatie en is gericht op het voorkomen en bestrijden van taal- en ontwikkelingsachterstand bij kinderen vanaf 2,5 jaar.

VE op de locaties

Op alle locaties van Startpunt wordt gewerkt met het programma Startblokken.

Op deze manier kunnen alle peuters die de peuterstartgroep bezoeken profiteren van het VE-aanbod.
Startblokken richt zich op de brede ontwikkeling met speciale aandacht voor de taalontwikkeling.
De pedagogisch medewerkers zijn speciaal opgeleid om met het programma te werken.
Er is veel aandacht voor elke peuter en er wordt gewerkt in kleine groepjes.
Aan de hand van thema’s leren peuters spelenderwijs door ervaring op te doen. Dit kan door middel van activiteiten en/of in speciaal voor het thema ingerichte hoeken.

 

VE-indicatie

In de ontwikkeling van de peuter kunnen bepaalde risicofactoren een rol spelen. De inzet van VE is bedoeld om risico’s terug te brengen of te voorkomen dat risico’s toenemen.

Tijdens de contactmomenten op het consultatiebureau worden peuters gescreend op diverse ontwikkelingsgebieden.
Als een peuters rond de 21 maanden wordt opgeroepen wordt er gekeken door de jeugdverpleegkundige of een peuter een extra steuntje nodig heeft.
De jeugdverpleegkundige kan volgens onderstaande criteria een VE-indicatie afgeven.

Een peuter komt in aanmerking voor een VE-indicatie als het voldoet aan één of meerdere criteria:

1.Is er sprake van een (dreigende) taal/ spraak achterstand?

2.Is de eerste opvoeder in staat om Nederlands met het kind te spreken? (NT2)

3.Is er sprake van een achterstand in de ontwikkeling?

4.Op indicatie van het consultatiebureau (sociale indicatie).

 

Ook als uw peuter al op de peuterstartgroep is kan een achterstand in de ontwikkeling worden gesignaleerd. In overleg met de ouder(s) zal dan de VE-coach worden ingeschakeld. Na observatie kan ook de VE-coach de peuter aanmelden bij de jeugdverpleegkundige met het verzoek voor een indicatie. In een aantal gevallen kan zij besluiten de peuter eerst op te roepen voor de VE-indicatie wordt afgegeven